Strojenie pianin – Wrocław

Strojenie pianina jest usługą, z której powinno się korzystać regularnie – nie tylko wtedy, gdy akordy zaczynają brzmieć nieczysto. To konieczne także po każdym transporcie instrumentu oraz przynajmniej raz w roku w celu upewnienia się, że będzie nadal działać prawidłowo i nie dojdzie do uszkodzeń wynikających z zaniedbania. Takie strojenie pianin Wrocław zapewnia doskonałe brzmienie i należytą sprawność techniczną instrumentu, a także wydłuża jego żywotność. Nawet pięknie brzmiące, trzymane w odpowiednich warunkach pianino powinno być strojone przynajmniej raz w roku, a jeśli grasz więcej niż godzinę dziennie, lepiej przeprowadzać ten proces co kilka miesięcy.

Strojenie pianin Wrocław – krok po kroku

Każdy właściciel pianina powinien mieć świadomość, że regularne strojenie to nie tyle wyjątkowa ostrożność, ile konieczność. Pozwala także uniknąć kosztownych napraw, więc w dłuższej perspektywie jest po prostu opłacalne. To skomplikowany proces, który wymaga nie tylko wprawy i doskonałego zrozumienia mechanizmu działania instrumentu, lecz także specjalistycznych narzędzi, takich jak:

  • klucz do obracania kołków;
  • taśma filcowa lub kliny do wygłuszania strun;
  • kamerton widełkowy lub elektroniczny.

Jak dokładnie przebiega i co obejmuje skomplikowany proces strojenia pianina? 

Naciąganie strun

Główną częścią procesu strojenia pianina jest manipulowanie kołkami przy użyciu specjalnego klucza w taki sposób, aby uzyskać odpowiedni stopień naciągu dla każdej struny. To od tego zależy częstotliwość drgań, a w efekcie także wysokość dźwięku, jaki słyszymy po naciśnięciu danego klawisza. W pierwszej kolejności stroiciel zawsze ocenia wysokość dźwięku, w czym pomaga mu kamerton lub stroik, dający punkt odniesienia. Dopiero po tym kroku przechodzi się do poprawiania naciągu danej struny. Co ważne, należy to robić z ogromną precyzją i wyczuciem, ponieważ wystarczy kilka zbyt gwałtownych ruchów lub nieodpowiednie użycie klucza, by instrument przestał stroić. Właśnie dlatego strojenie pianina Wrocław warto powierzyć doświadczonemu specjaliście.

Temperacja stroju

Czym jest temperacja? Ta część strojenia pianina odpowiada za harmonijność dźwięków podczas grania akordów w różnych tonacjach. Samo naciągnięcie strun sprawia, że każdy dźwięk ma odpowiednią wysokość, jednak nie jest to równoznaczne z prawidłowym brzemieniem instrumentu. Wiele zależy także od interwałów, czyli odległości między dźwiękami. Muszą one być równe, aby wygrywane akordy brzmiały czysto i przyjemnie dla ucha. Stroiciel zaczyna temperację od znalezienia wysokości tzw. tonu podstawowego, o standardowej częstotliwości 440 Hz (ton a1). Dźwięk o dokładnie takiej częstotliwości wydaje kamerton widełkowy po uderzeniu widełek. Następnie ustala się odległości między kolejnymi dźwiękami w oktawie, a później powiela je w kolejnych oktawach na całej długości klawiatury.

Ile trwa i kosztuje strojenie pianina Wrocław?

Samo strojenie pianina we Wrocławiu kosztuje 400 zł netto. Do tej ceny trzeba także doliczyć koszt dojazdu stroiciela do klienta. Jeśli chodzi o czas trwania tej usługi, standardowo wynosi on od jednej do dwóch godzin. Zarówno podany koszt, jak i czas trwania dotyczą strojenia pianin będących w dobrej kondycji, regularnie strojonych. W przypadku starych, zniszczonych lub mocno zużytych instrumentów czas trwania usługi to zwykle od jednego do trzech dni roboczych, a cena – od 1000 do 2500 zł netto plus koszt dojazdu.