Gwarancja

Zwyczajowo udzielam od 12. do 36. miesięcy gwarancji na polecany instrument. Gwarancja dotyczy sprawnego działania mechaniki, klawiatury i urządzeń pedałowych.  Gwarancja biegnie z chwilą dostawy. Jej warunkiem jest umówienie przez kupującego bezpłatnego serwisu instrumentu, czyli przeglądu i strojenia po okresie aklimatyzacji, tj. 2-4 tygodni od dostawy. Telefon do stroiciela znajduje się na karcie gwarancyjnej, którą kupujący otrzymuje wraz z instrumentem. Strojenie po przewiezieniu i aklimatyzacji jest bardzo ważne, gdyż normalnym zjawiskiem może być drobne rozregulowanie się instrumentu, w rzadkich sytuacjach nawet nieprawidłowe funkcjonowanie niektórych klawiszy.

W drugim i trzecim roku gwarancji kupujący może podtrzymać jej ważność pod warunkiem, że w drugim i trzecim roku trwania gwarancji przynajmniej raz w roku na swój koszt zleci przegląd i regulację mechaniki i klawiatury, urządzeń pedałowych oraz strojenia instrumentu. Wykonawcą usługi powinien być stroiciel o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i dobrej opinii. Na dowód wykonania usługi w drugim i trzecim roku gwarancji należy przypilnować wykonawcę strojenia, by naniósł datę strojenia i potwierdził ją swoim podpisem na karcie gwarancyjnej. Dodatkowo kupujący w celu udokumentowania wykonania usługi ma obowiązek przysłać do mnie wiadomość e-mail lub pocztą ksero lub skan rachunku/faktury za wykonaną usługę.

Czas pomiędzy wizytami stroiciela nie powinien przekraczać 12 miesięcy

W przypadku braku udokumentowania zlecenia usług, gwarancja trwa tylko pierwsze 12 miesięcy.

Obowiązkiem kupującego jest:

  • dbanie o instrument przez cały okres gwarancji
  • utrzymywanie wilgotności w przedziale 40%-60% – pilnowanie wilgotności szczególnie zimą oraz w porach deszczowych
  • przechowywanie w temperaturze pokojowej
  • ustawienie instrumentu z dala od bezpośredniego źródła ciepła tj. minimum 2 metry od grzejnika, kominka, chronienie instrumentu przed nadmiernie ciepłą podłogą przy ogrzewaniu podłogowym
  • unikanie przeciągów i otwierania okien podczas deszczu
  • unikanie bezpośredniego padania promieni słonecznych
  • ustawienie instrumentu przy ścianie wewnętrznej
  • zakaz przechowywania instrumentu na zewnątrz lub nieogrzewanym pomieszczeniu
  • zakaz dokonywania samodzielnych napraw bez konsultacji
  • zakaz przechowywania roślin na instrumencie

 

W przypadku nie stosowania się do zaleceń gwarancja traci ważność.

Witam na mojej stronie!

 

Jak kupić używane pianino?

jak kupić używane pianino

Wszystkie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z kupnem pianina znajdziesz w moim darmowym poradniku. Wpisz swoje Imię i adres email a wyślę Tobie poradnik.
kontakt@grzegorzrychlik.pl || tel. +48 516 179 624