85 a 88 klawiszy


Starsze instrumenty miały 85 klawiszy, tj. dokładnie 7 oktaw. W późniejszym czasie dołożono 3 klawisze w najwyższej partii  klawiatury. Z punktu widzenia pianisty, nie ma wielkiej różnicy pomiędzy takimi klawiaturami.